Hakkında

EDUTECH RESEARCH, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU PRESS) çatısı altında 2023 yılında uluslararası diğer indekslerde taranmak üzere yayın hayatına başlamış hakemli, bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir dergidir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün amacı, eğitim bilimleri alanında bilgi üretmek, yaymak ve uygulamak için çalışmalar yapmaktır. Enstitümüz bünyesinde bulunan anabilim dalları, bu amaç doğrultusunda öğrencilere ve araştırmacılara birçok farklı alanda eğitim imkânı sunmaktadır.

EDUTECH Research, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri alanında yürütülen araştırmaların sonuçlarını, uygulamalarını ve yeniliklerini paylaşmayı hedeflemektedir. Amacımız, eğitim alanındaki gelişmeleri ve yeni teknolojileri takip etmek, yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojilerini tanıtmak, eğitim sistemlerindeki sorunlara çözüm önerileri sunmak ve eğitim alanında öncü çalışmaları desteklemektir.

Dergimiz, ulusal ve uluslararası alanda yayın yapmayı hedeflemektedir. Bu sayede, farklı ülkelerden ve kültürlerden eğitimcilerin ve araştırmacıların bir araya gelerek eğitim alanında küresel işbirliği yapmasına olanak tanımaktadır.

Dergimizde yayınlanan makaleler, yüksek kalitede akademik çalışmalar olacaktır. Yazarların düşüncelerini ve araştırmalarını açık bir şekilde ifade etmelerine olanak tanınacak ve okuyucularımızın farklı bakış açıları kazanmalarına yardımcı olacaktır.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü olarak, eğitim alanındaki gelişmeleri takip etmek ve bu alanda öncü çalışmalara imza atmak için çalışıyoruz. Dergimiz de bu hedeflerimize ulaşmak için önemli bir araçtır. Dergimiz, eğitim bilimleri alanında bir kaynak olarak değerli bir katkı sunacaktır.
index index index