Nitel ya da nicel yaklaşımlar kullanarak katılımcılardan veri toplamayı gerektiren araştırmalar, insan ve hayvanların deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanıldığı araştırmalar, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar ve kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif araştırmalarda Etik Kurul Onayı gereklidir. Bu tür araştırma makalelerinde Etik Kurul Onayı'na ilişkin bilgilere ilgili bölümlerde yer verilmesi ve araştırma ve yayın etiğine uyulması gerekmektedir.

Olguların sunumuna ilişkin makalelerde ise, aydınlatılmış onam formunun alındığının belirtilmesi, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi, ayrıca kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Derleme makaleleri için ise Etik Kurul Onayı istenilmeyecektir. Ancak yine de araştırma ve yayın etiğine uyulması gerekmektedir.
 
index index index