EDUTECH RESEARCH, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları (NEU PRESS) çatısı altında 2023 yılında uluslararası diğer indekslerde taranmak üzere yayın hayatına başlamış hakemli, bilimsel ve kar amacı gütmeyen bir dergidir.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü olarak, eğitim bilimleri alanında yeni yaklaşımları, teknolojileri ve uygulamaları yaymak ve paylaşmak için "EDUTECH RESEARCH" dergisini çıkartıyoruz. Dergimiz, öğrenme, öğretim ve eğitim süreçleri ve teknolojileri ile ilgili araştırmaların yayınlanacağı akademik bir platformdur.

Dergimiz, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri alanında çalışan akademisyenler, öğrenciler, eğitimciler, araştırmacılar ve uygulayıcılar için bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Dergimizin amacı, eğitim bilimleri alanında yapılan araştırmaların kalitesini arttırmak, yeni yaklaşımların ve teknolojilerin tanıtımını yapmak ve okuyucularımızın eğitimdeki en son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktır.

Dergimiz, eğitim bilimleri alanında birçok farklı disiplinden araştırmacıların bir araya gelerek, öğrenme, öğretim ve eğitim süreçlerini ve teknolojilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olan, ileri düzeydeki araştırmaların yayınlandığı bir platformdur. Bu kapsamda, dergimizde yayınlanacak makaleler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri alanında yapılan araştırmaların sonuçlarını, uygulamalarını ve yeniliklerini içerecektir.
 
index index index