Dergimiz, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri alanında yapılan araştırmaların yayınlanması için tasarlanmıştır. Yayın politikamız, nitelikli araştırmaların yayınlanması, bilimsel dürüstlük ve etik ilkelerin gözetilmesini öngörür.

Dergimizde yayınlanacak makaleler, eğitim bilimleri ve eğitim teknolojileri alanında yapılan araştırmaların en son bulgularını ve uygulamalarını içermelidir. Makaleler, özgün olmalı, ilginç ve anlamlı sonuçlar sunmalıdır. Ayrıca, makalelerin yazımı açık, anlaşılır ve bilimsel standartlara uygun olmalıdır.

Dergimizde yayınlanacak makalelerin uluslararası hakemli dergi standartlarına uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle, tüm makalelerimiz, titiz bir hakem değerlendirme sürecinden geçirilir. Hakemlerimiz, makalelerin bilimsel içeriğini, yöntemlerini, sonuçlarını ve etik ilkeleri değerlendirirler. Hakem değerlendirme süreci, yazarlarımızın çalışmalarının daha kaliteli ve bilimsel açıdan doğru olmasını sağlar.
 
index index index