EDUTECH Research Dergisi, yayın etiği ve kalitesini korumak adına titiz bir değerlendirme süreci uygulamaktadır. Dergimize gönderilen makaleler aşağıdaki adımlardan geçerek yayınlanma kararı alınmaktadır:

Ön İnceleme

Makaleler, Editör tarafından yapılan ön inceleme sonucunda değerlendirme sürecine alınır. Bu aşamada makalenin dergimizin yayın ilke ve kapsamına uygunluğu incelenir. Makale, dergimiz için uygun bulunması halinde hakemlere gönderilir.

Hakem Değerlendirmesi

Makale, alanında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemler, makalede yer alan fikirlerin, yöntemlerin, sonuçların bilimsel geçerliliğini, tutarlılığını ve orijinalliğini incelerler. Hakemlerin kimlikleri makale yazarından gizli tutulur ve çift yönlü kör değerlendirme yöntemi kullanılır. Hakemler, makale hakkındaki değerlendirmelerini belirli bir süre içinde dergimize iletmekle yükümlüdürler.

Editöryal İnceleme

Hakemlerin değerlendirmeleri sonucunda gelen raporlar, Editörler Kurulu tarafından incelenir. Değerlendirme raporlarına göre makalenin yayınlanmasına, düzeltilerek yayınlanmasına veya yayınlanmamasına karar verilir.

Yazar Düzeltme ve Revizyonu

Makale, yayınlanması için kabul edilmesi durumunda yazarlar, hakemler ve Editörler Kurulu tarafından belirtilen düzeltmeleri ve revizyonları yapmakla yükümlüdürler. Makaledeki eksikliklerin, tutarsızlıkların veya hataların giderilmesi için yazarlarla iletişime geçilir. Yazarlar son değişiklikleri yaparlar. Ayrıca EDUTECH Research Dergisi tarafından hazırlanan değişiklik tablolarını doldururlar.

Son İnceleme ve Yayın Süreci

Yazarlar tarafından düzenlenen son hali ile makale son kez Editörler Kurulu tarafından kontrol edilir. Makale, yayınlanmaya uygun bulunduğunda son olarak yayına hazırlanarak dergimizde yayınlanır. Makale, dergimizin çevrimiçi sisteminden ücretsiz olarak erişilebilir hale getirilir.

Bu değerlendirme süreci, dergimizin yayın kalitesinin yüksek tutulmasını ve bilimsel etiğin korunmasını sağlamaktadır. Dergimiz, değerlendirme sürecinde yer alan herkesin gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uymasını bekler.
 
index index index