İçindekiler

Kapak
Araştırma Makalesi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Makaleler Üzerine Bir İnceleme: Yöntemsel Eğilimler

Derya YILDIZ, 1. Younis İ.M. ALJARADAT 1. Younis İ.M. ALJARADAT

Kavramsal Zenginlik ve Standardizasyon Arasında: Eğitime Giriş Ders Kitaplarının Analizi

Yalçın Dilekli, Muhammed Emir Rüzgar, Savaş Karagöz, İbrahim Sözcü

İlkokul Üçüncü Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabının Kültürel Miras Eğitimi Kapsamında İncelenmesi

MEHMET AŞIKCAN, Vahit GÖRÜR

Çocuk Edebiyatı Araştırmacılarının Göç Perspektifinin Belirlenmesi

Gökçe Demiryürek

Diasporik Kimliğin İnşası Olarak Anadil ve Kültür: Türkçe ve Türk Kültürü Öğretim Programı

Mustafa Ertürk

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yapay Zekâya Yönelik Tutumları ve Yapay Zekâ Okur Yazarlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Mehmet Mart, Gizem Kaya

Türkiye’de Mobil Destekli Dil Öğrenimi Üzerine Yapılan Doktora Çalışmalarının İçerik Analizi

Yusuf Demir

index index index